Zilele Comunei Cordareni

intalnirea Fiilor Satului.