ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA CORDĂRENI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂREA NR. 9
privind stabilirea măsurile adoptate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență,
Având în vedere: Hotărârea nr. 55 din 12.08.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani și a Hotărârii nr. 28 din 11.08.2020 privind măsurile adoptate de Grupul de Suport Tehnic la epidemii din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani,
În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS –CoV-2 și adoptarea măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență,

HOTĂRÂŞTE:

Art.1. Se modifică Planul de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de populație în contextul constituirii,,STĂRII DE ALERTĂ,, în vederea prevenirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS – COV – 2, după cum urmează:
– completarea planului cu următoarele paragrafe:
● la fiecare ședință organizată de birourile electorale de circumscripție va participa și un reprezentant a Ministerului Afacerilor Interne din teritoriu
● fiecare instituție publică pentru personalul propriu, la întoarcerea din zone de agrement, va pune la dispoziția angajaților, pentru completare, formulare de declarație pe propria răspundere că nu prezintă simptomatologie specific SARS – Cov – 2 și că nu a intrat în contact cu persoane confirmate pozitiv.
.
Art.2. Transmiterea următoarelor documente operative, către membrii și consultanții Comitetului Local pentru Situatii de Urgență care vor avea obligativitatea punerii în aplicare.
– Planul de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de populație în contextul constituirii,,STĂRII DE ALERTĂ,, în vederea prevenirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS – COV – 2, aprobat prin Hotararea nr. 9 din 12.08.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Cordăreni
– Transmiterea Hotararii nr.9 din 12.08.2020 către membrii Comitetului Local se face prin mijloace electronice.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
P R I M A R
Constantin – Cristian Dumitras

CORDARENI,
12.08.2020

Planul de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de populație în contextul constituirii,,STĂRII DE ALERTĂ,, în vederea prevenirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS – COV – 2, care se aplică începând cu data de 01.08.2020

● Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani , prezente în spațiile publice deschise, după cum urmează:
– în zonele de așteptare( stații de autobuz);
– pe întreg intervalul orar de funcționare: în piețele agroalimentare, târguri, oboare, târguri auto constituite la nivelul județului Botoșani;
– pe întreg intervalul orar de desfășurare: în zonele în care se desfășoară serbări publice , pelerinaje;
● La fiecare ședință organizată de birourile electorale de circumscripție va participa și un reprezentant a Ministerului Afacerilor Interne din teritoriu;
● Fiecare instituție publică pentru personalul propriu, la întoarcerea din zone de agrement, va pune la dispoziția angajaților, pentru completare, formulare de declarație pe propria răspundere că nu prezintă simptomatologie specifică SARS – Cov – 2 și că nu a intrat în contact cu persoane confirmate pozitiv.

Prezentele măsuri actualizează Planul de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de populație în contextul constituirii ,,STĂRII DE ALERTĂ,, în vederea prevenirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS – COV – 2, aprobat prin Hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani

ROMÂNIA
COMUNA CORDĂRENI
JUDEȚUL BOTOȘANI

DECLARAȚIE

Subsemnatul/a ________________________________, angajat/ă a _______________________________________________, declar pe propria răspundere că în perioada concediului de odihnă/ învoirii/concediului fără plată/concediului de creștere copil, permisiei/ zilelor libere, etc. m-am deplasat/ nu m-am deplasat într-o zonă aflată în aria de răspândire a virusului SARS – Cov – 2 ( COVID) și prezint/ nu prezint simptomatologie de infecție cu SARS CoV -2.
*prin accesarea site-ului Institutului Național de Sănătate Publică din România( www.cnscbt.ro) se poate vizualiza lista ( permanent actualizată) cu zonele la care se face referire.
De asemenea, vă aduc la cunoștință că, în perioada de referință cât am lipsit de la serviciu, am intrat/ nu am intrat în contact cu persoane sosite din astfel de zone și nici nu m-am aflat în contact cu persoane care prezintă simptomatologie de infecție cu SARS CoV -2.

Grad , nume, prenume și semnătură Data
______________________ _____________
______________________