Anunt privind valabilitatea certificatelor de handicap

Persoanele a căror certificate de handicap au termenul de valabilitate  EXPIRAT începând cu data de 01.03.2020, conform legii, rămân valabile  90 de zile de la încetarea stării de urgență-15.05.2020.

TERMEN LIMITĂ PENTRU FINALIZAREA REÎNNOIRII DOCUMENTELOR- 15 AUGUST 2020