IN ATENTIA CETATENILOR COMUNEI CORDARENI

În vederea preîntâmpinării unor incendii pe timpul executării focurilor deschise pentru arderea deşeurilor şi gunoaielor, respectaţi următoarele reguli şi măsuri de P.S.I.:
Lucrările cu foc deschis se vor executa doar pe baza permisului de lucru cu foc deschis eliberat de către autoritatea locală;
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor şi deşeurilor numai în locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregătite în acest sens, curăţate de materiale combustibile şi dotate cu mijloace de intervenţie în cazul izbucnirii unui eventual incendiu (butoi şi găleţi cu apă, cazma, lopată, furcă, măturoi etc.);
• Aprinderea focurilor la o distanţă mai mare de:
• 50m faţă de materiale combustibile şi clădiri;
• 100m faţă de depozitele de furaje;
• 200m faţă de liziera pădurii;
• Interzicerea aprinderii focurilor pe timp de vânt şi lăsarea lor nesupravegheate ori în grija copiilor;
• La apropierea nopţii stingeţi focurile cu apă sau prin acoperire cu pământ şi asiguraţi-vă că nu mai există nici o posibilitate de reaprindere a lor;
• Nu fumaţi în locuri cu pericol de incendiu şi nu aruncaţi resturile de ţigări sau chibrituri aprinse la întâmplare;
• Supravegheaţi permanent copiii şi nu le lăsaţi la îndemână mijloace care ar putea produce incendii (în general, aceştia au tendinţa de a imita pe adulţi, dar în alte locuri cu pericol deosebit de incendiu).

PĂRINŢI!

 * Educaţi şi supravegheaţi în permanenţă copiii pentru a nu se juca cu focul;
 * Nu lăsaţi la îndemâna copiilor mijloace care ar putea produce incendii ( chibrituri, brichete, lumânări sau alte surse de foc );
 * Nu încredinţaţi copiilor sarcina de a aprinde focul;
 * Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperile în care este aprins focul în sobe sau se găseşte în stare de funcţionare reşouri electrice, aragazuri, lămpi de gătit sau iluminat cu petrol, fiare de călcat şi alte aparate de uz gospodăresc;
 * Nu permiteţi jocul copiilor în cadrul sau în apropierea depozitelor de furaje sau alte materiale combustibile, în poduri, grajduri, magazii, garaje etc.