IN ATENTIA CETATENILOR COMUNEI CORDARENI

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI CORDĂRENI
Conform Ordonanței nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, vă informăm următoarele:
📌Este permisă circulația în afara gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor. În declarația pe propria răspundere, se menționează, ca motiv, deplasarea în interes professional.
📌Este permisă circulația în afara gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto. În declarația pe propria răspundere, se menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.
📌Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență, personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID -19
📌 Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificate de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID -19.
📌Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia , pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.
Primar,
Constantin – Cristian DUMITRAȘ