ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR CORDĂRENI

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ
CENTRUL OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARA
COMUNA CORDĂRENI
Extras Ordonanța nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19:
Art. 1 – (2) Este permisă circulația în afara locuinței / gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.
( 3) Este permisă circulația în afara locuinței/ gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autopvehicule și servicii de reparații auto.
(4) Prevederile art. 4 din Ordonanța nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 se aplică în mod corespunzător.
(5) În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) menționează, ca motiv, deplasarea în interes professional, iar peroanele prevăzute la alin.(3) menționează , ca motiv , deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă nec esitățile de bază ale persoanelor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României , Partea I.
Art. 3 – (1) Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificate de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID -19.
(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia , pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.
(3) Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență, personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID -19

1262 (4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României , Partea I.
Art. 17. – În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.
Art. 24. – (2) Furnizorii de servicii media audioviziale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării , despre conținutul prezentei ordonanțe militare.