COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI CORDARENI

VA INFORMEAZA
Anexa la Hotararea C.L.S.U. Cordareni nr. 6 din 18.05.2020

Planul de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de populație în contextual constituirii,,STARII DE ALERTA,, in vederea prevenirii si controlul infecțiilor generate de virusul SARS – COV – 2 care se aplică începând cu data de 15.05.2020
• Este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de prevenirea răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleași familii;
• Se insituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitan cu următoarele excepții:
– Deplasarea în interes profesional , inclusiv între locuința / gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
– Deplasare în scop umanitar sau de voluntariat;
– Deplasarea pentru activități agricole;
– Deplasarea pentru comercializarea de produse a groalimentare de către producătorii agricoli;
– Deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
– Deplasarea pentru participarea la programe sau procedure în centrele de tratament;
– Deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea , însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoana aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
– Deplasarea pentru asistența medical care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
– Deplasarea pentru activități recreativ – sportive individuale desfășurate în aer liber( ciclism , drumeție , alergare , canotaj , alpinism, vânătoare , pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;
– Deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare social;
– Deplasarea pentru achiziția, service-ul , efectuarea ITP sau alte opțiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
• În spațiile comerciale , mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise se instituie obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite;
• Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/ de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor , iau măsuri de organizarea activității, astfel:
– accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/ persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două personae apropiate;
– să nu permit accesul persoanelor a căror temperatură corporal, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 grade C;
• Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS- CoV -2, sunt interzise, organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, concerte sau alte întruniri în spații deschise, precum și alte active ități cultural, științifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activtăți de fitness, activități în piscine și de tratament balnear desfășurate în spații închise cu excepția următoarelor activități:
– activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfășoară doar în exteriorul lăcașurilor de cult, precum și practicile și ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcașurilor de cult ( cu participarea a maxim 16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție stabilite. Slujbele religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice;
– activitățile recreativ – sportive în aer liber, precum ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, pescuitul și altele asemenea, care se desfășoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.
• Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară pentreu cazurile care nu prezintă urgență, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspndirii infecțiilor;
• Se instituie , începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuință împreună cu familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru măsura mai sus menționată sau solicit acest lucru pentru a nu-și expune familia , se opta pentru măsura caractinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autorități.