COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA CORDARENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA CORDĂRENI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂREA NR. 7
privind stabilirea măsurile adoptate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență,
Având în vedere: Hotărârea nr. 20 din 01.06.2020 privind măsurile adoptate de Grupul de Suport Tehnic la epidemii din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani,
În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS –CoV-2 și adoptarea măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență,
în temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și d) și alin. (3), lit. e) şi art. 139, alin. (1), alin. (5), lit. a), coroborat cu art. 5, alin. (1), lit. e) și art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRÂŞTE:

Art.1 Se aprobă Planul de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de populație în contextul constituirii,,STĂRII DE ALERTĂ,, în vederea prevenirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS – COV – 2, care se aplică începând cu data de 01.06.2020 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Transmiterea următoarelor documente operative, către membrii și consultanții Comitetului Local pentru Situatii de Urgență care vor avea obligativitatea punerii în aplicare.
– Planul de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de populație în contextul constituirii,,STĂRII DE ALERTĂ,, în vederea prevenirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS – COV – 2, aprobat prin Hotararea nr. 7 din 01.06.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Cordăreni
– Transmiterea Hotararii nr.7 din 01.06.2020 către membrii Comitetului Local se face prin mijloace electronice.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
P R I M A R
Constantin – Cristian Dumitras

CORDARENI,
01.06.2020

ANEXĂ la Hotărârea nr. 7 din 01.06.2020
Planul de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de populație în contextul constituirii,,STĂRII DE ALERTĂ,, în vederea prevenirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS – COV – 2, care se aplică începând cu data de 01.06.2020
• Este permisă deplasarea persoanelor în afara localități/zonei metropolitane fără a mai fi necesară justificarea motivului deplasării.
• Se suspendă consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurtanmte , hoteluri, moteluri, pensiuni , cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.
□ În aceste spații sunt permise prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
□ Prepararea , comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor , în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt familii diferite, și cu respecxtarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin reglementări specifice.
• Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive –in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleași familii, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune , aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.
– Prezentele măsuri vin în completarea Planul de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de populație în contextul constituirii,,STĂRII DE ALERTĂ,, în vederea prevenirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS – COV – 2, care se aplică începând cu data de 15.05.2020 , aprobat prin Hotararii Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Cordăreni nr.6 din 18.05.2020