Școala Gimnazială nr. 1 Cordăreni

 

invatamant_primar2013 (1)

Denumirea unitatii :SCOALA  GIMNAZIALA Nr. 1 CORDĂRENI
Locatie : sat. Cordăreni ,com. Cordăreni,jud.Botosani
Telefon : 0231 624016  fax : 0231 624016
Cod sirues 388373
Cod fiscal 25011749  

  Clipboard01
Unitatea şcolară:  Şc. Gimnaziala  Nr.1 CORDĂRENI
Tipul şcolii: preşcolar, primar, gimnazial.
Limba de predare: limba română

    Localul Şcolii Nr.1 Cordăreni cuprinde:
          8 săli de clasă, 1 laborator fizică-chimie, 1 cancelarie, 1 birou director, secretariat, 1 sală de bibliotecă, 1 sală magazie.

    Pentru anul şcolar 2012-2013 planul  de şcolarizare cuprinde:

          2 grupe de învăţământ preprimar cu 44 prescolari

          4 clase învăţământ primar după cum urmează:

          cl. Preg +I-IV Total  87  elevi

          4 clase învăţământ gimnazial;   Total V-VIII    86 elevi

 

 RESURSE UMANE

– cadre didactice titulare        

– cadre didactice calificate    

     – colaborare bună între cadre

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

    Prin dotarea din programele I.Ş. J. Botoşani s-a creat o bază materială bună,

          o sală cu 10 calculatoare;

          mobilier nou în 5 săli de clasă;

          teren sport;

 OPORTUNITATI

          finalizarea grupului sanitar Şcoala Nr. 1 Cordăreni

OFERTA SCOLARA anul scolar 2013/2014

Clasa pregatitoare

Propuneri 0,50 clase/ 14 elevi

Dotare cu mobilier adecvat clasei pregatitoare

Cadru didactic care a urmat cursuri de formare pentru cl. Pregatitoare