Evenimente

  Purtători ai unor tradiţii străvechi, locuitorii satelor din Comuna Cordareni sunt oameni iubitori de frumos, iar simţirea şi talentul lor prind viaţă în diferitele forme ale meşteşugului, tradiţiilor şi obiceiurilor locale pe care le-au moştenit din moşi strămoşi.

              Pentru a-l apăra de influenţele nefaste ale aşa ziselor forme moderne (de progres), ce par a atinge tradiţiile strămoşeşti şi pentru a lupta împotriva artificiului şi mediocrităţilor, dar şi pentru a asigura o continuă regenerare a spiritului local, pentru a-i păstra curată şi nealterată frumuseţea şi originalitatea acestui veşmânt popular, într-un cuvânt pentru a nu lăsa să piară datinile, obiceiurile şi meşteşugurile locale, grupul de iniţiativă, membrii fondatori ai Ansamblului Cordareanca, la indemnul si cu sprijinul D-lui Constantin Dumitras, ca fii ai acestui sat, au pornit  pe acest drum cu multă dăruire.

 

              Ansamblul își  desfășoară  activitatea în căminul cultural din comuna, păstrând  cu sfințenie obiceiurile primite din moși , strămoși. Aici reliefăm obiceiurile de iarnă- cu jocul căiuților, jocul caprei, jocul mascaților, jocul ursului, colinde și urături, obiceiul de nuntă, șezătorile , etc.

            În colectivul ansamblului activează peste 40 de membri, mlăditele de viitor ale ansamblului sunt deja in formare ,aproximativ 50 de copii au participat la cursurile de vara ,organizate la caminul cultural al comunei.

             Pasiunea şi talentul cu care membrii ansamblului au preluat şi interpretat folclorul românesc reprezintă motivul interesului şi plăcerii cu care aceştia sunt primiţi oriunde în ţară sau în lume. Sub indrumarea instructorilor Mirela si Cristian Constantin Dumitras, ansamblul a obținut  rezultate  deosebite atât în țară cât și peste hotare : Argeș,Sibiu, Bacău , Iași , Neamț, Republica  Moldova, Republica Ucraina, Bulgaria ,Iordania, litoralul românesc. Alături de ansamblul ,,Cordăreanca ,,activează și o fanfară , fanfara ,,Stejarul,, care au un  repertoriu  autentic  de pe valea Ibănesei.

         Ansamblul Cordăreanca, Fanfara Stejarul,  datinile si obiceiurile de iarna sunt cartea de vizita a comunei Cordăreni.

           Evenimentele  ce se organizează  în fiecare an în comuna  Cordăreni sunt : Fii satului, Datini și obiceiuri de iarnă , Șezătoare în comuna Cordăreni,