Scurta descriere

Comuna Cordăreni este o comună în județul Botoșani formată din satele Cordăreni, Grivița și Slobozia,are o suprafață de 45,45 km pătrați și cu o populație de aproximativ 1786 de locuitori,rezultând o comună de gradul trei. Consiliul Local este format din 11 consilieri inclusiv Viceprimar,care își desfășoară sctivitatea în cadrul Primăriei Cordăreni. Lungimea drumurilor publice este de 54 km din care 14 sunt asfaltați,restul fiind împietruiți. Există o singură unitate de învățământ în care își desfășoară activitatea 15 cadre didactice și aproximativ 200 de elevi.Căminul Cultural a fost reabilitat în anul 2013, iar anul acesta va fi dotat cu materialele necesare organizării evenimentelor culturale.
Din punct de vedere geografic este aşezată în zona subcarpatică de nord a Moldovei, la o altitudine de 247 m. Cel mai înalt punct de pe raza comunei este Dealul Holm cu înălţime de 250 m. Prin Cordăreni trec paralelele de 48 grade 10 minute latitudine nordică şi 26 grade 40 minute longitudine estică, iar relieful se caracterizeză prin platouri, dealuri şi văi. Satul Cordăreni este aşezat în albia majoră, de o parte şi de alta a pârâului Ibăneasa, iar satul Griviţa este aşezat pe platoul numit „Dealul Iazului lui Păun”. La est comuna este străjuită de Dealul Holm, iar principalele ape de pe teritoriul comunei sunt pârâul Ibăneasa şi pârâul Boilor.
Tipurile zonale de soluri identificate pe teritoriul comunei sunt cernoziomul levigat cu diferite grade de eroziune, cernoziomul puternic levigat şi soluri brun-roşcate de pădure. În general natura solului este favorabilă agriculturii. În pădurile ce străjuiesc comuna Cordăreni veți întâlni și laleaua pestriță – monument al naturii protejat prin lege.
Comuna Cordăreni este în adevăratul sens al cuvântului o destinaţie turistică, deosebită prin tot ceea ce găzduieşte – numeroase resurse naturale (peisaje, floră, trasee turistice), culturale şi istorice. Zona înglobează pagini de istorie, monumente unice, tradiţii şi obiceiuri străvechi care atestă o permanenţă spirituală şi istorică a locuitorilor acestor meleaguri.