FACILITATI FISCALE

 

 

PRIMARUL COMUNEI CORDĂRENI, DUMITRAŞ

CONSTANTIN-CRISTIAN, VĂ INFORMEAZĂ URMĂTOARELE:

 

PENTRU A VENI ÎN SPRIJINUL PERSOANELOR CU DATORII RESTANTE LA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE,  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORDĂRENI,  A  APROBAT PRIN HOTĂRÂREA NR.48  DIN 31 OCTOMBRIE 2018, ACORDAREA DE FACILITĂŢI FISCALE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 185 ALIN.(1), LIT.b) DIN LEGEA NR. 207/2015. FACILITĂŢILE CONSTAU ÎN SCUTIREA UNEI COTE DE 75% DIN MAJORĂRILE DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAŢIILOR FISCALE PRINCIPALE,  RESTANTE LA DATA DE 30.09.2018, CU CONDIŢIA ACHITĂRII INTEGRALE A OBLIGAŢIILOR FISCALE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 30.09.2018 PRECUM ŞI A COTEI DE 25% DIN MAJORĂRILE DE ÎNTÂRZIERE.