HOTARARE CLSU NR.5

Hotararea nr. 5
ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA CORDĂRENI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂREA NR. 5
privind completarea Planului de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de către populație în contextul prevenirii transmiterii virusului Covid 19 pe teritoriul comunei Cordăreni
Comitetul pentru Situații de Urgență al comunei Cordăreni,
având în vedere:
– Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea Stării de Urgență pe teritoriul României;
– Ordonanța Militară nr. 7 din 04.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19;
– Ordonanța Militară nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suveava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ – teritoriale din județul Suceava ;
– Ordonanța Militară nr. 5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19;
– Ordonanța Militară nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19;
– Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19;
– Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19;
– Ordonanța Militară nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;
– Prevederile H.G. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc;
– Prevederile O.U.G. nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată și modificată prin Legea nr.15 din 28.02.2005,O.U.G. nr.1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență;
– Prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile , funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 8 și 9 din Regulamentul privind organizarea, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență în comuna Cordăreni
– în contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus și adoptarea măsurilor stabilite și prin hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Botoșani – ,,Planul de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de către populație în contextul prevenirii transmiterii virusului COVID 19,, actualizat prin Hotărârea nr. 9 din 05.04.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul comunei Cordăreni,

HOTĂRÂŞTE:
Art. 1 . In toate spațiile publice închise din comuna Cordăreni( instituții publice- primărie , agenți economici, spații comerciale ,etc) purtarea mijloacelor de protecție a gurii și nasului este obligatorie. Aceste mijloace de protecție constau în măști de protecție, eșarfe, fulare, alte articole vestimentare etc., menite să-i protejeze pe cei din jur, în cazul în care o persoană ar putea fi infectată, dar fără să prezinte simptome.
● Administratorii și deținătorii locațiilor enumerate la aliniatul de mai sus nu vor permite cetățenilor accesul în spațiile respective fără mijloace de protecție menționate.
Art.2 . Administratorii și deținătorii spațiilor comerciale , instituțiilor și a altor locații în care există aflux de cetățeni sunt obligați să monteze covoare îmbibate cu substanțe dezinfectante la intrarea în aceste spații.
Art. 3 Se actualizează Planul de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de către populație în contextul prevenirii transmiterii virusului Covid 19 pe teritoriul comunei Cordăreni, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Cordăreni.
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin grija centrului operativ al CLSU și se va comunica membrilor C.L.S.U Cordăreni (whatsapp) și Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani- centrului operațional (e- mail).

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
P R I M A R
Constantin – Cristian Dumitras
CORDARENI,
06.04.2020