Link-ul catre pagina de start a aplicatiei SISOP (Sistemul de solutionare a problemelor)

Link-ul in cauza este:                                                                                                     http://sisop.mai.gov.ro

In perioada 2012-2014, Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale, in parteneriat cu Agentia nationala de Functionarilor Publici, a implementat proiectul „Dezvoltarea capacitatii institutionale a MAI in domeniul gestionarii dosarelor europene, al transpunerii si al aplicarii acquis-ului comunitar”, cod SMIS 32862, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013.

Prin unul dintre obiectivele specifice ale proiectului mai sus mentionat s-a urmarit prevenirea si solutionarea problemelor generate de punerea in aplicare necorespunzatoare sau de nerespectarea acquis-ului comunitar de catre autoritatile administratiei publice locale, prin instituirea unui sistem de lucru in retea, „Sistemul de solutionare a Problemelor”(SISOP).

De fapt, menirea SISOP este aceea de a facilita interactiunea dintre Ministerul Afacerilor Interne, Institutiile Prefectului, cetateni, companii, asociatii, precum si imbunatatirea controlului de legalitate exercitat de catre prefecti, in ce priveste conformitatea cu acquis-ul comunitar a actelor normative adoptate sau emise de catre autoritatile administratiei publice locale.