MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA DEPOZITAREA FURAJELOR

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI CORDĂRENI vă informează:
Odată cu constituirea depozitelor de furaje pentru animale, creşte şi numărul de incendii produse la acestea.Pentru prevenirea acestor incendii care de multe ori s-au extins şi la locuinţe şi anexe gospodăreşti producând importante pagube materiale şi chiar pierderi de vieţi omeneşti, aducem la cunoştinţa tuturor cetăţenilor o serie de măsuri de măsuri de apărare împotriva incendiilor, astfel :
• se interzice depozitarea furajelor în apropierea sau sub reţelele electrice, lângă căile ferate, drumurile publice sau pădurile aflate la distanţe mici faţă de acestea;
• depozitele de furaje se vor amplasa în afara incintelor construite astfel încât vânturile dominante să nu bată dinspre depozit spre zona construită;
• amplasarea depozitelor de furaje şi plante tehnice se va face la distanţe de siguranţă,astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătăţile (după posibilităţi, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.);
• terenul afectat depozitului de furaje se va împrejmui, şi se va curăţa de vegetaţia uscată, mărăcini, arbuşti etc.;
• intrarea la depozitul de furaje se va face pe un singur drum (acces) care va fi menţinut permanent liber pentru a permite circulaţia mijloacelor de intervenţie (în caz de incendii);
• şirele vor fi amplasate paralel faţă de direcţia vântului dominant;
• fâşia liberă între şire şi împrejmuire va avea lăţimea de 5 m şi va fi arată şi întreţinută permanent;
• depozitul de furaje va fi amplasat cât mai aproape de o sursă de apă;
• se interzice jocul copiilor în incinta depozitului de furaje;
• activitatea în depozitele de furaje se va desfăşura numai pe timp de zi;
• se interzice depozitarea ori stivuirea fânului şi furajelor în apropierea instalaţiilor electrice sau a corpurilor de iluminat electric;
• se interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă şi orice lucru cu foc deschis pe teritoriul depozitului de furaje;
• focul deschis se va face la o distanţă mai mare de 10 m faţă de depozitul de furaje şi va fi permanent şi atent supravegheat;
• se interzice folosirea artificiilor în apropierea depozitelor de furaje;
• paiele şi fânul se vor depozita numai după ce, în prealabil, au fost uscate.
Reţineţi : fânul, lucerna şi trifoiul prezintă pericol de autoîncălzire accentuată şi autoaprindere. În cazul în care temperatura se ridică la 45 – 55 C şi se observă o fumegare, cu deosebire dimineaţa, şirele în cauză trebuie desfăcute, furajele lăsate să se răcească şi să se usuce, după care se vor reclădi.