Masuri de prevenire a incendiilor la sectiile de votare

Masuri de prevenire a incendiilor la sectiile de votare
La amenajarea secţiilor de votare se are în vedere ca acestea să fie realizate, pe cât posibil, la parterul clădirilor.
Amplasarea cabinelor de votare se va face fără diminuarea gabaritelor căilor de acces şi de evacuare, a circulaţiilor interioare din clădirile în care se organizează procesul electoral şi fără blocarea ori îngreunarea accesului la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează construcţiile (hidranti interiori).
Elementele de mobilier care se evacuează din interiorul încăperilor în care se amenajează secţii de votare nu se vor amplasa pe căile de acces şi pe circulaţiile din secţiile de votare.
Se vor marca corespunzător căile de evacuare din clădire şi se vor menţine în permanenţă praticabile. Circulaţia persoanelor prin clădire va fi limitată exclusiv pe traseul acces-secţie de votare-evacuare.
Se va interzice fumatul în imobilul în care a fost amenajată secţia de votare. Locul de fumat va fi amenajat în exteriorul clădirii, marcat şi dotat cu scrumieră.
Se va interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis în clădire premergător şi pe timpul desfăşurării procesului electoral.
Se va asigura respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea mijloacelor de încălzire precum şi a celor de preparat şi încălzit hrana.
Instalaţiile electrice se vor exploata cu respectarea reglementărilor, eliminând suprasolicitarea acestora.
Se va stabili un sistem eficient în vederea anunţării tuturor ocupanţilor clădirii în cazul producerii unui incendiu.
Se va asigura menţinerea în funcţiune a iluminatului de siguranţă ce echipează clădirile. Secţiile de votare vor fi dotate cu minimum două lanterne.
Spaţiile în care se amplasează cabinele de votare se vor dota cu minimum 2 (două) stingătoare P6.
Preşedinţii secţiilor de votare instruiesc, pe bază de documente (tabel), întregul personal din comisiile electorale, privind prevenirea situaţiilor de urgenţă şi măsurile care trebuie înteprinse în cazul manifestării acestora.
În situaţia amenajării de camere de odihnă pentru personalul destinat pazei, se vor respecta măsurile corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.
În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:

– evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii precum şi a bunurilor importante (utilizate în procesul electoral, urne de vot, buletine de vot, stampile, liste electorale, alte documente);
– anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;
– stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie.