Măsuri de prevenirea a incendiilor pentru sezonul rece

Pentru creşterea gradului de protecţie a gospodăriilor şi pentru a preveni unele situaţii neplăcute cu consecinţe grave, câteva măsuri de prevenire a incendiilor pentru sezonul rece care trebuie respectate:

• verificarea cu grijă a sobelor, canalelor şi coşurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
• tencuirea şi văruirea părţii din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor, deoarece căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coş de fum deteriorat prin cutremure, vibraţii, alunecări de teren etc. ori datorită vechimii imobilului constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcţie sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiş etc.;
• curăţarea canalelor şi coşurilor de fum premergător sezonului rece. Trebuie ştiut că scânteile şi particulele aprinse ce ies pe coş pot ajunge la distanţe de 25 – 30 m şi sunt sursele care generează cel mai frecvent incendii;
• distanţa dintre faţa exterioară a coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişului nu trebuie să fie mai mică de 10 cm montarea pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, a unei bucăţi de tablă cu dimensiuni de 0,50 × 0,70 m;
• nu se vor introduce în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu se va lăsa uşa de la focar deschisă şi nu vor fi supraîncălzite sobele;
• sobele de metal se vor amplasa la distanşă de minim 1 metru faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor;
• sobele din metal nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălţimea picioarelor de la sobă depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei;
• folosirea sobelor cu uşi defecte este interzisă;
• nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii;
• nu este permis să se aşeze, la mai puţin de 1 m faţă de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;
• focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;
• se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur;
• coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;
• acestea vor fi permanent verificate şi întreţinute;
• nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi copiii în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit;
• nu vor fi utilizate instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
• reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;
• nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a acestora;
• nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
• vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi vor fi deconectate în cazul în care apar defecţiuni;
• reşourile constituie o sursă frecventă de aprindere prin plasarea lor necorespunzătoare sub birouri, rafturi, tejghele, unde probabilitatea de a intra în contact cu materiale combustibile (textile, hârtie, lemn etc.) este foarte mare;
• reşourile improvizate şi artizanale prezintă risc deosebit datorită puterii mari a acestora şi a deficienţelor pe circuitele de alimentare, aspecte care conduc la suprasolicitarea instalaţiei electrice la care sunt racordate (conductori, prize, ştechere etc.).

Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodării de acest duşman care este INCENDIUL, puteţi trăi în linişte, fără grija că viaţa şi bunurile materiale agonisite vor fi mistuite de flăcări.